Brf Hälleberget | 769605-1080

Trivselregler

Det åligger föreningens medlemmar att följa de anvisningar som ges av styrelsen.

För vår gemensamma trevnad har några regler sammanställts:

 • månadsavgiften ska betalas i förskott senast sista vardagen i månaden före den månad som avgiften avser.
 • akta och vårda föreningens egendom
 • vid en skada som snarast måste åtgärdas omedelbart, kontakta fastighetsskötare eller/och styrelsemedlem
 • håll entredörren stängd samt lämna inte dörrar till allmänna utrymmen olåsta
 • undvik störande verksamhet mellan kl 22.00 - 07.00
 • placera inte cyklar, torkmattor och andra saker i trapphus eller andra gemensamma utrymmen 
 • öppen eld, även i form av ljuslyktor, får inte finnas i trapphusen
 • följ anvisningarna för källsortering av sopor och förpacka soporna väl samt lämna miljöfarligt avfall vid någon av kommunens miljöstationer
 • i lägenheten får förändringar av vvs, el, ventilationssystem och bärande väggar inte utföras utan styrelsens tillstånd 
 • lämna inte vattenkran öppen, särskilt inte om vattnet är avstängt centralt
 • vid längre bortovaro stäng vattenkranar till disk- och tvättmaskiner
 • tvättstugan får användas endast av boende i föreningen och endast för eget behov
 • anvisningarna i tvättstugan ska följas
 • utomhusgrillar får inte användas på balkong eller altan
 • hundar får inte rastas inom området
 • parkering får endast ske på anvisade platser
 • boende som hyr carport eller p-plats ska hålla platsen städad