Brf Hälleberget | 769605-1080

Sophantering

Föreningen har två miljöstugor (soprum), en övre vid Hus 1, Manfred Björkqvists allé och en nedre vid Hus 3,  Olov Hartmans väg.

Allt hushållsavfall, alla sopor måste sorteras! 

Matavfall är rester från till exempel kött, fisk, kyckling, grönsaker och bröd. Det är kaffefilter och tepåsar. Avfallet läggs i brun påse, påsen stängs noga. Om fukt tränger igenom, dra ytterligare en påse utanpå. Påsen läggs i brunt kärl i något av soprummen. Nya påsar finns att hämta på samma ställe. 

Brännbart avfall är övrigt hushållsavfall när tidningar, plast-och pappersförpackningar, grovsopor och riskavfall sorterats bort.

Läggs i grönt kärl i något av miljörummen.

Tidningar kastas i någon av kommunens tidningscontainrar. Den närmaste finns vid Olov Hartmans väg.

I nedre soprummet finns 5 kärl för uppsamling och återvinning av glas (färgat resp ofärgat), plast, pappersförpackningar och metall.

1. och 2. Ofärgat och Färgat glas. Skölj ur innan!

3. Plastförpackningar: Hård- eller mjukplast. Skölj ur livsmedelsförpackningar! 

4. Pappersförpackningar: Mjölkförpackningar, pizzakartonger, minde wellpapp, mm.  Livsmedelsförpackningar ska sköljas ur. Kartonger tas isär och plattas till. Från vinboxarna tas innerpåse och handtag bort (sorteras som plast), kartongen tas isär och  plattas till. 

5. Metallförpackningar: Plåtburkar, lock, kapsyler, aluminiumfolie etc. 

Tömningslista för de olika kärlen, finns uppsatt på väggen.

Korgar finns för lampor och för batterier. Små batterier (till t.ex. hörapparat) läggs i liten påse och försluts. Det finns också mindre plastlådor för sminkprodukter (t.ex.nagellack) samt tryckbehållare (sprayflaskor). För mindre el- och elektronikprodukter finns också en låda.

Grovavfall, t.ex. möbler, plasthinkar, trasig inredningsdetaljer t.ex. toalettsitsar, sängkläder och andra textilier ska lämnas på Brista återvinningscentral, liksom farligt avfall t.ex. färgburkar, lösningsmedel och lim. 

En bra detaljerad anvisning finns i den av kommunen utgivna väggalmanackan, som delas ut till alla hushåll varje år.

OBSERVERA: Osorterade eller felsorterade sopor höjer avsevärt föreningens kostnader för hämtning. Tänk också på att det är någon av dina grannar som frivilligt håller ordning och reda och ser till att det är rent och fräscht i våra soprum.  Låt oss därför hjälpas åt!