Brf Hälleberget | 769605-1080

INFO från A-Ö

 • BALKONGSKYDD/INSYNSKYDD får vara högst 70 cm högt. Märke/färg Sandatex 15/14.
 • BASTU finns i Pojkarnas Hus. Varje användare sätter på/stänger av bastuaggregatet, städar och släcker efter sig.
 • BLÅ LÅDAN,  plan 1 i Hus 2. Här kan läggas brev till styrelsen. 
 • BRANDVARNARE  skall finnas i alla lägenheter. Lägenhetsinnehavaren bekostar denna och ansvarar för att den fungerar. 
 • CARPORT. Föreningen har 30 carportar med motorvärmare för uthyrning. Hyra 450 kr/mån. Ledig Carport finnes. Kontaktperson: Kenneth Andersson, EMVIX tfn 018-34 77 92.
 • CYKLAR förvaras i det övre eller nedre cykelrummet. Endast en cykel per användare får plats.
 • EL varje bostadsrätthavare tecknar eget avtal.
 • ELEMENTFILTER kommer under 2019 att bytas i alla lägenheter.
 • FELANMÄLAN görs till SVEFAB kundtjänst tel 020-54 40 22 helgfri vardag kl 7.00 - 16.00. Alternativt via hemsida: www.svefab.se. Övrig tid journummer 020-54 40 22. 
 • FRYSBOX/SKÅP/ÖVRIGT som förbrukar allmän el, som t ex i förråden betalas med 300 kr/år.
 • FÖNSTER. Spärrhakar till ytterfönster (att ersätta trasiga) finns att hämta utan kostnad hos Claes Edelfeldt. Fråga gärna Claes hur de ska monteras.  
 • FÖRSÄKRING. Bostadsrättshavare bör teckna hemförsäkring men utan bostadsrättstillägg. Föreningen har tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare, vilken omfattar alla boende,  hos Trygg-Hansa, försäkringsnummer 25-1117570. Självrisk 1 500 kronor. Vid vattenskada 2 000 kronor förutom vid två situationer. Kontakta styrelsen vid skada.
 • FÖRVALTARE av fastighetens ekonomi är EMVIX Förvaltning & Byggservice AB.
 • GÄSTRUM finns 2 stycken i hus 2, bottenplanet, 2 bäddar i varje rum. 1 hopfällbar extrasäng finns. Dusch och toalett till varje rum. Uthyrning högst 3 dygn i följd av det större rummet, det mindre kan hyras för fler dygn. Kostnad 200 kr/natt/rum. Nyckel finns i beställarens postfack senast kl 13, ankomstdag. Tillgång till rummet kl 14. Betalning tillsammans med återlämnad nyckel senast kl 12 avresedag. Städas enligt anvisningar i rummen. Bokas hos Birgitta Ström, tel 08-592 515 48 eller mobilnr 070-448 45 48. Medlem har ansvar för att reglerna följs och för ev. skador.
 • HISSAR finns en i varje hus. Vid fel kontakta styrelsemedlem. Befinner man sig i hissen finns nödtelefon att använda.
 • INGLASNING Kontakta styrelsen för info inför planering!
 • MARKISER är tillåtna vid balkonger och fönster. Standardfärg: Sandatex 84. Kontakta Styrelsen för info inför planering!
 • NYCKLAR. Varje bostadsrättshavare har tilldelats 3 st lägenhetsnycklar, 2 st postfacksnycklar och 2 st tvättstugenycklar inkl. bokningscylinder. Lägenhetsnycklarna är kopieringsskyddade. Det innebär att om du önskar ytterligare nyckel skall du kontakta Nyckelansvarig, som beställer nyckel åt dig hos låssmed i Märsta. Du betalar nyckeln när du själv hämtar den hos låsfirman (ca 250 kr). Detta innebär att Nyckelansvarig alltid vet hur många nycklar som ska finnas till varje bostadsrätts-lägenhet. Lägenhetsnyckeln går även till närförråd, vindsförråd, snickarbod, cykelrum och miljörum. Behöver du ytterligare postfacksnyckel eller nyckel till tvättstugecylindern, så kontaktar du själv låsfirman. 

  Vid försäljning av lägenhet ska samtliga lägenhetsnycklar överlämnas till köparen på tillträdesdagen. Om inte samtliga nycklar finns och om inget annat överenskommits mellan säljare och köpare, så skall säljaren kontakta Nyckelansvarig för inköp av nytt cylinderlås. Nyckelansvarig: Sievert Dufsten, tfn 070 - 062 05 52.

 • PANTSÄTTNINGSAVGIFT. En avgift tas ut på 1% av det basbelopp, som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Basbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Om bostadsrätt övergår till efterlevande make/maka uttas ingen pantsättningsavgift vid övertagande av befintlig pant.

 • PARKERINGSPLATSER. Föreningen har 43 parkeringsplatser varav 34 för uthyrning. Kostnad 150 kr/mån. Några med eluttag, kostnad 250 kr/mån. Lediga platser finns. Gästparkering finns utan kostnad. Husbilar är tillåtna under perioden maj-oktober. Kontaktperson: Kenneth Andersson, EMVIX, tfn 018-34 77 92.
 • POJKARNAS HUS. Bostadsrättsföreningens lokal för samvaro. Kan också lånas till självkostnadspris för privata aktiviteter. Bokas hos Charlotta Tidholm tfn 073 - 717 38 03.
 • RESERVDELAR till vitvaror och inredning i lägenheten: styrelsen kan kanske ge tips. 
 • SNICKARBOD finns i Hus 2 plan 4. Lägenhetsnyckeln kan användas.
 • SOPHANTERING. Se information under För medlemmar! Vid frågor, kontakta styrelsen.
 • TELE, TV, RADIO OCH BREDBAND. Se särskild rubrik!
 • TIMER för påslag av el finns i köket och vid balkongdörren. Får bytas ut mot, av behörig elektriker, installerad vippströmbrytare som visar röd lampa vid påslagen strömtillförsel. 
 • TRÄDGÅRDSREDSKAP finns att låna. Förvaras i rummet bredvid cykelrummet nedanför hus 3. Vanlig nyckel användas.
 • TVÄTTSTUGA finns i Hus 2 plan 0. Bokning med hjälp av särskild tvättstugenyckel på bokningstavla i entrén. Tvättider mellan 10-19 alla dagar. Anvisningar finns i lokalen. Vid frågor kontakta Claes Edelfeldt!
 • TVÄTTMASKIN, TORKTUMLARE OCH ANDRA VITVAROR i lägenheten är bostadsrättshavarens ansvar.
 • ÅRSAVGIFT. Årsavgiften beslutas av styrelsen. Betalas månadsvis via förvaltaren, som aviserar kvartalsvis och skickar inbetalningskort. Autogiro kan användas.
 • ÖPPEN SPIS. Föreningen beställer sotning vart tredje år(senast 2019). Avgiften debiteras bostadsrättshavaren. Om man eldar mer än en kbm under ett år, så måste man beställa sotning själv.
 • ÖVERLÅTELSEAVGIFT. Av köparen tas en avgift ut på 2,5% av det basbelopp, som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Basbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Om bostadsrätt övergår till efterlevande make/maka uttas ingen överlåtelseavgift.