Brf Hälleberget | 769605-1080

Föreningens historia

Brf Hällebergets historia

I februari 1989 bildades, av SPF Sigtuna, en intressegrupp för "Bostäder åt äldre".

Man kom fram till att området Hälleberget vid Aludden vore det bästa läget för ett nybygge. I september 1994 sålde Sigtunastiftelsen området till kommunen.

I mars 1997 meddelade SPF att man tillsammans med Skanska planerade ett byggprojektet, men kommunen ville inte acceptera bostadsrätter och hyresrätter skulle bli för dyrt att bygga. 

Efter ett majoritetsbyte i kommunen fick bostadsrättsföreningen Hälleberget, som bildats av åtta SPF-medlemmar den 7 oktober 1999, option på området och började, efter ett anbudsförfarande, tillsammans med NCC byggprojektet Hälleberget.

Första spadtaget togs den 21 maj 2003 och första inflyttningen skedde den 30 juni 2004.

För den som är intresserad finns en liten skrift, Hälleberget Sigtuna, som kan köpas via styrelsen.