Brf Hälleberget | 769605-1080

Styrelsens arbetsområden

STYRELSEMEDLEMMARNAS ARBETSOMRÅDEN

Följande uppdelning av arbetsuppgifter gäller i huvudsak och om vederbörande är tillgänglig. Ansvaret är gemensamt, uppgifterna går ofta in i varandra och löses genom samverkan. 

Kenneth Andersson, EMVIX

Ordförande och sammankallande av styrelse- och föreningsmöten. Medlems- och lägenhetsregister och lägenhetsöverlåtelser. Firmateckning tillsammans med styrelsemedlem. Attestering fakturor. Pantförskrivningar. Kontakter med bank, bolagsverk, förvaltare etc.

Lillemor Skjöldebrand

Sekreterare. Protokoll, skrivelser och publicering av intern information, uppdatering av underhållsplan, GDPR-ansvarig. Arkiv.

Christina Ingerdal t o m 2019-09-25

Kassör, handkassa. Kontaktperson mot Emvix (administration). Nyckelansvarig och ansvarig för parkeringsplatserna.

Claes Edelfeldt

Inre miljö, värme, vatten, ventilation, lokalvård, el till fastigheten och hissar. Underhållsplan för ansvarsområdet. Huvudansvarig kontaktperson mot Karby (bl.a. ventilation o. VVS) . Säkerhetsfrågor, larm, brand och inbrott.

Lage Kleiner

Yttre miljö, avfallshantering, cykelrum och värme. Underhållsplan för ansvarsområdet. Huvudansvarig kontaktperson mot Sweax (bl.a. trädgård)

Sievert Dufsten

Suppleant

Ansvariga utanför styrelsen:

Charlotta Tidholm

Bokning och tillsyn av Pojkarnas Hus.

Birgitta Ström

Bokning och tillsyn av gästrummen.