Brf Hälleberget | 769605-1080
12 maj 2021

TRÄDGÅRD

Av Sievert Dufsten | 2021-05-12 12:56

TRÄDGÅRDEN

Vår fina trädgård behöver öm omvårdnad. Under vintern har träd beskurits med viss kronreducering och också har ett par träd fällts. Det som nu förestår är att kompost jord inarbetas i häckar och planteringar, det kommer våra växter att njuta av under flera år. Därutöver kommer gräsmattorna att ges ordinär gödsel 2 ggr/sommar. Vår trädgårdsgrupp kommer fortsättningsvis att ta fram förslag, allt för att upprätthålla en signifikant nivå på växtligheten.

FONTÄNEN

Fontänen har drabbats av en hel del problem, dock, vi räknar med att allt inom kort ska vara uppklarat, så att fontänen kan gå igång veckan efter 17 maj.

KALLT/VARMT VATTEN

Expertis har undersökt huruvida på marknaden ny teknik kan implementeras i våra hus, allt för att eliminera det välbekanta problemet med vattnet. Emellertid visar det sig, att denna nya teknik inte är tillämpbar hos oss, och detta beroende på, som experterna uttrycker ett "fuskbygge" vad avser vatten installation. För att slutgiltigt lösa vårt problem i detta hänseende, skulle det enligt experterna dra en kostnad på ca 5 - 7 milj.kr. Det förefaller som, att vi under överskådlig tid får leva med sakernas tillstånd.

STAKETET

Staketet vid O. Hartmans väg är mäkta omdiskuterat och det är ju bra, alternativet skulle vara trist, för, som bekant, det är engagemanget som stimulerar. Trädgårdsgruppen planerar att upparbeta ett förslag med häckväxter som alternativ till dött material. Vi kommer med stort intresse, att ta del av trädgårdsgruppens idéer.

VÅRT BOENDE

Att bo i vårt område, förefaller vara attraktivt. Under senare tid har 6 lägenheter sålts och detta utbud har av marknaden mötts med ett stort intresse.